Quercus petraea

Brede forse kronen
Brede straten en lanen
Landschappelijke beplanting
Parkboom en/of solitair
Industrie gebied
Verdraagt droge periodes
Verdraagt natte periodes
Hoogte:
20m - 25m

Quercus petraea - wintereik (syn. Quercus sessiliflora). Oorspronkelijk inheems in grote delen van Europa, ook in Nederland. Tot 25 m hoog. Lijkt zeer veel op de Quercus robur. Heeft echter als regel een rechtere, meer doorgaande stam en een schuinere takstand. Daardoor ook een meer regelmatige kroon. Blad regelmatiger gelobd, bladsteel 10-20 mm, gelige hoofdnerf van het blad. De knoppen zijn spitser en langer, vooral de eindstandige middenknop. Loopt twee weken later uit dan de Quercus robur, en behoudt het blad ook langer. De eikels zijn vrijwel ongesteeld, zittend. Iets lagere bodemeisen dan de Quercus robur, wat drogere gronden, maar niet arm. Verdraagt zure bodem (pH 3-4), maar schuwt overstroming in rivierdalen. Voor weg- en laanbeplantingen van landschappelijke aard.