Sorbus aucuparia

Brede forse kronen
Landschappelijke beplanting
Parkboom en/of solitair
Industrie gebied
Gesloten verharding
Sierwaarde
Drachtboom
Waardboom
Hoogte
10m - 15m
Transparantie kroon
Halfopen
Sierwaarde
Bloem, Vruchten
Bloeitijd
Mei
Herfstkleur
Oranje-rood
Verdraagt
Droogte, Wind

Bekende lijsterbes uit het landschap, met schuin opgaande takken. Op oudere leeftijd bredere, meer ronde kroon, met door de rijke vruchtdracht overhangende twijgen. Hoogte 10-15 m. Geveerd blad, dofgroen, met oranjerode herfsttint.

In mei sterk geurende crème tot vuilwitte bloemen. Vruchten in rijke, hangende tuilen, warm oranjerood (vogelvoer!). De Gewone lijsterbes is redelijk bestand tegen stof, rook en uitlaatgassen. Stelt weinig eisen aan de bodem. Als vulhout en in struwelen. Op jongere leeftijd schaduw verdragend. De tot bomen uitgegroeide individuen zijn wél lichtminnend, mede ook vanwege de rijke vruchtdracht. In het algemeen nogal vormvariabel. Als parkboom in groepen voor bosparken e.d.. Voor het overige wordt de soort landschappelijk aangetroffen en gebruikt, ook in de bosbouw als onderbeplanting en in singels.