Tilburg gaat voor groen

Natuur en stad gaat wat gemeente Tilburg betreft prima samen. In het Stadswerk magazine, special groenbeheer, legt Mario Jacobs uit waarom de stad Tilburg gaat voor meer groen en water en welke initiatieven dat op dit moment oplevert.

Mario Jacobs probeert als wethouder een bijdrage te leveren aan meer groen in de stad. Te beginnen bij de mythe uit de wereld te helpen: groen kost geld. ‘Maar dat is natuurlijk nonsens. Groen levert wel degelijk wat op. Het is goed voor de gezondheid, de waarde van woningen stijgt er door en het zorgt voor verkoeling in de stad. Ook verdwijnt bij hevige regenval water in de grond, waardoor je overlast voorkomt’, aldus Mario.

Verantwoordelijkheid
Vaak is groen en water een sluitstuk bij de inrichting van de openbare ruimte. Bij de gemeente Tilburg is dat niet, daar is groen en water juist een uitgangspunt bij de herinrichting van straten en pleinen. Hier neemt gemeente de verantwoordelijkheid. Mario somt een aantal projecten op: ‘Momenteel worden er 900 bomen in slechte conditie vervangen door nieuwe vitale exemplaren. Er wordt stevig geïnvesteerd in de kwaliteit van onze stadsparken en van braakliggende terreinen wordt slim gebruik gemaakt door deze te vergroenen’. Bij een groot aantal groenprojecten, zoals het NS-plein bij het station en de aankleding van de Hart van Brabantlaan, speelt Boomkwekerij Udenhout een belangrijke rol door de levering van bomen en beplanting.

Tilburgers aan zet
De gemeente hoopt met het geven van het goede voorbeeld haar inwoners te inspireren om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het doorbreken van de verstening in de stad. Een mooi voorbeeld daarvan is het Spoorpark op het voormalig rangeerterrein van Van Gend en Loos in de Spoorzone. Mario: ‘De ambitie van het terrein is om een levendig stadspark te zijn dat er voor iedereen is en dat het hele jaar uitdaagt en verleidt tot het bezoeken ervan. Een belangrijk onderdeel hiervan is, naast beleving, de groenstructuur en biodiversiteit. Veel Tilburgers levereden ideeën voor het park en meer groen was een duidelijke wens. Met deze ontwikkelingen krijgt Tilburg een prachtig nieuw stadspark erbij’. Ander voorbeeld van het doorbreken van de verstening in de stad is geveltuintjes. Mario is daar blij mee: ‘De eerste ervaringen zijn bijzonder positief: inwoners zijn graag bereid om hun steentje bij te dragen, getuige de meer dan 350 nieuwe geveltuinen en plekken in de stad. Dit jaar komen er weer circa 170 geveltuintjes bij.’

Buiten Tilburg
Het houdt niet op buiten de stadsgrenzen. Mario zet in op samenwerkingen met diverse partijen zoals andere steden en provincies om zo het natuurnetwerk te versterken. ’In heel Brabant versterken we het natuurnetwerk door 500 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer nieuwe ecologische zones.’ Tilburg wil winnen aan leefbaarheid, duurzaamheid en veerkracht door de natuur in en om de stad de ruimte te geven. Door zelf de verantwoordelijkheid te nemen, nemen de bewoners hun verantwoordelijkheid voor het doorbreken van de stenigte. Niet omdat het kan, maar het moet, juist nu.

Delen op social media: