Pannekoekendijk, Zwolle

Leefbaar met een statig groen karakter

De stadsentree van Zwolle is in 2015 op de schop gegaan. In de periode van maart tot en met september 2015 is er bewust gebouwd aan de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade. De aanpassingen zorgen voor een betere doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Gastvrij
Zwolle is de afgelopen jaren gegroeid en wil in de toekomst een gastvrije stad blijven. De bereikbaarheid van de binnenstad en de parkeervoorzieningen dragen daaraan bij. Niet alleen het verbeteren van de doorstroming voor autoverkeer en openbaar vervoer is van belang. Aan de veiligheid van fietsers en voetgangers wordt veel belang gehecht. Zwolle is trots op de titel Fietsstad 2014. De reconstructie Pannekoekendijk - Harm Smeengekade maakt deel uit van het project Bereikbare Binnenstad, dat door de gemeente gezamenlijk met aannemer en partners tussen 2012 tot 2016 is uitgevoerd.

Verkeer, waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit
Het project is gekoppeld aan de HOV-assen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Doel is om vanaf het station Zwolle een snelle afwikkeling van het openbaar busvervoer naar de (buiten)ring te realiseren. In de toekomst wordt die functie versterkt en wordt de Pannekoekendijk de plek waar bezoekers met de bus of auto aankomen en van daar de binnenstad in wandelen. De Pannekoekendijk heeft niet alleen een verkeersfunctie, het is ook een belangrijke waterkering. Daarom vormt de herstructurering tegelijkertijd een onderdeel van de opgave om binnen de IJssel-Vecht-delta te komen tot een waterveilige en klimaatbestendige stad. Het ontwerp brengt verkeer, waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit samen.

Hoogwaardige groeninrichting
De grootste wijziging van dit ontwerp ten opzichte van de huidige situatie op het gebied van groenvoorziening is de aanleg van een nieuwe groenstructuur met parkachtige uitstraling. Langs het fietspad wordt een continue rij bomen aangeplant, op een vaste afstand van elkaar. In de bermen tussen rijbaan en busbaan worden de bomen groepsgewijs geplant om zo doorkijken richting de singel te cre√ęren. Langs de singel is gekozen voor een parkachtige inrichting. Meerdere soorten bomen van het zogenaamde singelgroen versterken het parkachtige karakter en de singel.

Bomen
Voor zowel de middenberm als langs het fietspad is gekozen voor een robuuste boom met specifieke kroonvorm en een mooie herfstverkleuring, de moeraseik (Quercus palustris). Boomkwekerij Udenhout levert voor dit project 97 zware Quercus palustris in de maat 25-30 Kokoskluit aan idverde Hengelo. Deze bomen zijn in het najaar 2014 op de kwekerij gekeurd en uitgemerkt door de Gemeente Zwolle. Alle betrokken partijen waren hierbij aanwezig. Gemeente Zwolle als opdrachtgever, Roelofs Den Ham als hoofdaannemer, idverde Bomendienst en idverde Hengelo als uitvoerende partij voor de groenvoorzieningen en ROVA als beheerder na overdracht.

Zomeraanplant
Speciaal aan dit project is de boomaanplant in de zomermaanden van 2015. Om het geheel goed te laten slagen zijn de bomen kort voor het einde van het plantseizoen in februari gerooid. De speciale kluiten zijn omwikkeld met een mat die bestaat uit twee lagen kokosvezels. De kokosmatten zijn samengesteld uit twee lagen kokos met daartussen een bio-folie. De matten zijn lucht- en waterdoorlatend waardoor de kluit niet te snel te nat komt te staan maar ook tegen uitdroging wordt beschermt. De 97 bomen zijn daarna tijdelijk in de geconditioneerde loods op ons terrein weggezet waar ze werden voorzien van water.

Ieder gewenst plantmoment
In april/mei zijn de bomen voorzichtig op de kuilhoek gezet en voorzien van druppelaars. Nu zullen de wortels aan de buitenzijde van de kluit met licht en lucht in contact komen waardoor de groei naar buiten toe stopt en naar binnen toe zich vertakken tot een fijn stelsel van actieve haarwortels, hierdoor wordt ook de ontwikkeling van draaiwortelvorming voorkomen. Wanneer deze bomen dan geplant worden, zullen de wortels aan de wand van de kluit meteen doorgroeien. Hierdoor ondervindt de boom geen plantschok en kan alle energie gebruikt worden voor het doorgroeien. De bomen kunnen zo op ieder gewenst moment worden geplant en zo kan eventuele vertraging (en de financi√ęle schade!) beperkt worden. De bomen zullen volledig afgezeild getransporteerd worden, omdat er blad aanzit. Het lossen is extra zorgvuldig met de kluitenhaak gebeurd. Omdat de sapstroom aanwezig is, is de kans op beschadigingen heel groot. Door de samenwerking van professionele en vakbekwame partners is de uitvoering een succes geworden met een prachtig resultaat. Een leefbare stadsentree met een statig groen karakter.

"Meedenken en samenwerken met de verschillende uitvoerende partijen zorgt voor een prachtig eindresultaat."
Corné Leenders, verkoop & advies Boomkwekerij Udenhout

Voordelen kokoskluiten:

Bomen die bij dit project gebruikt zijn:
← Terug naar overzicht
Delen op social media: