Tilia europaea 'Koningslinde'

Brede forse kronen
Brede straten en lanen
Landschappelijke beplanting
Parkboom en/of solitair
Kustgebied
Industrie gebied
Weinig snoei
Gesloten verharding
Dracht- en waardboom
Hoogte:
20m - 30m
Herfstkleur:

Geel

Verdraagt:
wind

De naam ‘Koningslinde’ heeft betrekking op het ter beschikking stellen van nieuw uitgangsmateriaal door Koning Willem III aan kwekers in het rivierengebied die door overstromingen in 1870 hun moerplanten verloren. Synoniem is Tilia europaea 'Pallida'.

De Tilia europaea 'Koningslinde' is een forse boom, 20-30 m hoog, met breed-piramidale kroon met schuin opgaande takken, aanvankelijk spitse top. Later afgerond stomp maar niet rond zoals bij ‘Zwarte Linde’. Roodbruine twijgen. Blad groter dan bij ‘Zwarte Linde’ en lichter groen. Onderzijde geelachtiggroen, bladsteel iets rood aangelopen. Windbestendige boom. Vanwege het ‘druipen’ niet op parkeerplaatsen of parkeerstroken langs wegen. Laan en straatboom, bij voorkeur op brede
groenbermen of op plaatsen waar het ‘druipen’ geen overlast veroorzaakt.

Projecten waarin deze boom is toegepast: